Windows XP, 7, 8 i Osnove interneta

Trajanje: 14 – 16 časova.
Trajanje časa: 45 min.

1. Osnove računara

 • Računar, osnovne informacije
 • Početni koraci
 • Uključiti računar
 • Isključiti računar poštujući proceduru
 • Restartovati računar poštujući proceduru
 • Podesiti i promeniti jezik na tastaturi
 • Formatirati prenosive medije: diskete, zip diskove

2. Kompletan rad sa fajlovima

 • Start Meni
 • Komentarisanje sadržaja start menija
 • Poseban osvrt na podmeni “all programs”
 • Pokretanje programa iz start menija
 • Rad sa ikonama
 • Prepoznati osnovne ikone na radnoj površini: datoteka, direktorijum-folder, printer-štampač, aplikacija, kanta za đubre (Recycle Bin).
 • Selektovati i pomerati ikonu
 • Otvoriti datoteku, direktorijum-folder, aplikaciju sa desktopa
 • Kreiranje prečica na desktopu
 • Rad sa prozorima
 • Upoznati se sa različitim delovima prozora: traka naslova, traka menija, trake alata, traka statusa, klizači.
 • Minimizirati, maksimizirati, promeniti veličinu, skloniti i zatvoriti prozor
 • Prelaz između otvorenih prozora
 • Upravljanje datotekama
 • Pojam
 • Razumeti kako operativni sistem prikazuje uređaje za čuvanje podataka, mape, datoteke
  u hijerarhijskoj strukturi
 • Razumeti da operativni sistem koristi uređaje za čuvanje datoteka i mapa kao što su: tvrdi (hard) disk, diskete, CD-ROM, DVD-ROM, USB
 • Rad sa datotekama
 • Prepoznati tipove datoteka koje se najčešće koriste: dokumente napravljene programom za obradu teksta, baze podataka, tablice, zvučne i video zapise, prezentacije i slike
 • Sortirati datoteke po imenu, tipu, veličini, datumu kreiranja
 • Preimenovati datoteku i direktorijum
 • Dupliciranje, premeštanje, snimanje datoteka na CD, DVD, USB
 • Selektovati pojedinačne datoteke i direktorijume, selektovati grupe susednih ili neseusednih datoteka i direktorijuma
 • Dupliciranje datoteka i direktorijuma između direktorijuma i uređaja za čuvanje
 • Premeštanje datoteka i direktorijuma između direktorijuma i uređaja za čuvanje
 • Snimanje datoteka i direktorijuma na prenosne medije (CD,DVD, USB)
 • Brisanje, vraćanje
 • Razumeti datoteke i direktorijume stavljanjem u kantu za đubre
 • Vraćanje obrisanih datoteka i direktorijuma iz kante za đubre
 • Pražnjenje kante za đubre
 • Pretraživanje
 • Upotrebiti funkciju pretraživanja za pronalaženje datoteka i direktorijuma
 • Tražiti datoteku po sadržaju, datumu poslednje promene, datumu kreiranja, veličini
 • Pregledati listu nedavno korišenih datoteka
 • Kompresovanje datoteka
 • Dekompresovanje kompresovanih datoteka
 • Virusi
 • Pojam
 • Znati šta je virus kao i moguće posledice
 • Razumeti neke načine kojima se virus može preneti na računar
 • Korišćenje aplikacije za detekciju virusa za pregled određenog uređaja za čuvanje, mape, datoteke
 • Upravljanje štampanjem

3. Internet i E-mail

 • Šta je internet i kako radi
 • Šta je potrebno da bi mogli koristiti internet
 • Potrebna oprema
 • Potreban software
 • Internet pretraživači
 • Objašnjenje načina rada
 • Objašnjenje izgleda izabranog pretraživača
 • Osnovna podešavanja programa
 • Pronalaženje informacija na internetu
 • Korišćenje programa
 • Par reči o internet sajtovima, diskusionim grupama i slično
 • E-mail
 • Objašnjenje pojma e-mail adrese
 • Objašnjenje izgleda prozora izabranog e-mail klijenta
 • Rad sa pristiglom i poslatom poštom – paneli i opcije
 • Slanje podataka putem e-maila u vidu atačmenta