Windows XP, 7, 8, Microsoft Word i Excel

Trajanje: 19 – 23 časa.
Trajanje časa: 45 min.

1. Osnove računara

 • Računar, osnovne informacije
 • Početni koraci
 • Uključiti računar
 • Isključiti računar poštujući proceduru
 • Restartovati računar poštujući proceduru
 • Podesiti i promeniti jezik na tastaturi
 • Formatirati prenosive medije: diskete, zip diskove

2. Kompletan rad sa fajlovima

 • Start Meni
 • Komentarisanje sadržaja start menija
 • Poseban osvrt na podmeni “all programs”
 • Pokretanje programa iz start menija
 • Rad sa ikonama
 • Prepoznati osnovne ikone na radnoj površini: datoteka, direktorijum-folder, printer-štampač, aplikacija, kanta za đubre (Recycle Bin).
 • Selektovati i pomerati ikonu
 • Otvoriti datoteku, direktorijum-folder, aplikaciju sa desktopa
 • Kreiranje prečica na desktopu
 • Rad sa prozorima
 • Upoznati se sa različitim delovima prozora: traka naslova, traka menija, trake alata, traka statusa, klizači.
 • Minimizirati, maksimizirati, promeniti veličinu, skloniti i zatvoriti prozor
 • Prelaz između otvorenih prozora
 • Upravljanje datotekama
 • Pojam
 • Razumeti kako operativni sistem prikazuje uređaje za čuvanje podataka, mape, datoteke
  u hijerarhijskoj strukturi
 • Razumeti da operativni sistem koristi uređaje za čuvanje datoteka i mapa kao što su: tvrdi (hard) disk, diskete, CD-ROM, DVD-ROM, USB
 • Rad sa datotekama
 • Prepoznati tipove datoteka koje se najčešće koriste: dokumente napravljene programom za obradu teksta, baze podataka, tablice, zvučne i video zapise, prezentacije i slike
 • Sortirati datoteke po imenu, tipu, veličini, datumu kreiranja
 • Preimenovati datoteku i direktorijum
 • Dupliciranje, premeštanje, snimanje datoteka na CD, DVD, USB
 • Selektovati pojedinačne datoteke i direktorijume, selektovati grupe susednih ili neseusednih datoteka i direktorijuma
 • Dupliciranje datoteka i direktorijuma između direktorijuma i uređaja za čuvanje
 • Premeštanje datoteka i direktorijuma između direktorijuma i uređaja za čuvanje
 • Snimanje datoteka i direktorijuma na prenosne medije (CD,DVD, USB)
 • Brisanje, vraćanje
 • Razumeti datoteke i direktorijume stavljanjem u kantu za đubre
 • Vraćanje obrisanih datoteka i direktorijuma iz kante za đubre
 • Pražnjenje kante za đubre
 • Pretraživanje
 • Upotrebiti funkciju pretraživanja za pronalaženje datoteka i direktorijuma
 • Tražiti datoteku po sadržaju, datumu poslednje promene, datumu kreiranja, veličini
 • Pregledati listu nedavno korišenih datoteka
 • Kompresovanje datoteka
 • Dekompresovanje kompresovanih datoteka
 • Virusi
 • Pojam
 • Znati šta je virus kao i moguće posledice
 • Razumeti neke načine kojima se virus može preneti na računar
 • Korišćenje aplikacije za detekciju virusa za pregled određenog uređaja za čuvanje, mape, datoteke
 • Upravljanje štampanjem

3.Osnove Microsoft Word-a

 • Sređivanje teksta
 • Pokrenuti aplikaciju za obradu teksta, otvoriti i napraviti datoteku
 • Sačuvati datoteku na određenoj lokaciji na uređaju za čuvanje podataka
 • Štampanje željenog teksta iz programa za obradu teksta
 • Osnovno formatiranje teksta (izbor slova, promena veličine slova, promena boje slova….)
 • Zatvoriti aplikaciju za obradu teksta

4.Osnove Microsoft Excel-a

 • Pokrenuti i zatvoriti aplikaciju za tabelarne kalkulacije
 • Otvoriti jednu i više radnih knjiga
 • Kreirati novu radnu knjigu na osnovu predloška
 • Sačuvati radnu knjigu na određenu lokaciju na uređaj za čuvanje
 • Sačuvati radnu knjigu pod drugim imenom
 • Sačuvati radnu knjigu u drugom format kao: tekst datoteka (.txt), HTML, predložak dokumenta, ekstenzija specifična za određeni softver, isti program ali različita verzija
 • Prelaz između radnih listova ili otvorenih radnih knjiga
 • Manipulacija sa ćelijama u aplikaciji za tabelarne kalkulacije
 • Grafički prikaz rezultata iz željene tabele
 • Zatvoriti aplikaciju za tabelarne kalkulacije