Specijalizovani Kursevi Stranih Jezika

Za sve one koji u svom poslu imaju potrebu za korišćenjem engleskog i nemačkog i italijanskog jezika organizujemo poslovne kurseve engleskog i nemačkog i italijanskog jezika. Kursevi obuhvataju vokabular i stručne tekstove koji su neophodni za komuniciranje sa inostranim partnerima. Uslov za pohađanje kursa je poznavanje najmanje srednjeg nivoa stranog jezika. Svi koji se odluče da prođu ovaj kurs biće osposobljeni da bez većih problema komuniciraju sa poslovnim partnerima, koristeći fraze i izraze potrebne za posao.