Škola Gitare

Škola akustične gitare se organizuje za polaznike svih uzrasta, za sve one koji žele da savladaju osnovne pojmove o gitari, kao i da nadograde svoje postojeće znanje. Već nakon nekoliko časova polaznici koji se prvi put susreću sa ovim instrumentom nauče osnovne pojmove, osnovne akorde, ritmove i nauče da sviraju prve pesme. Takođe oni koji žele da unapređuju sviranje gitare, mogu usavršavati svoju tehniku sviranja kao i tehniku gitare. Program je zanimljiv i raznovrstan, i uvek se izlazi u susret polaznicima.


Nastava

Interaktivni oblik nastave sa grupnim diferencijalnim radom. Formiraju se male grupe do 5 polaznika po grupi. Koncipirano na teorijskoj edukaciji kroz svakodnevan praktičan rad kod kuće.
Aktuelna je i usluga individualnih časova gitare mimo programa kursa po proizvoljnom programu.


Opis

NIVO 1. : [Gitara, delovi gitare, položaj šake leve i desne ruke pri sviranju, ton, nota, akord, dur, mol, dijagram akorda, osnovni način artikulacije, tonalitet, otvorene pozicije akorda, markeri, prstored, hromatska lestvica, nazivi tonova, raspored tonova, položaj tonova, čitanje akorada na „otvorenim pozcijama“, zapisivanje akorada na „otvorenim pozicijama“, metrika, takt, ritam, tempo, vrednost note, pauza...]

NIVO 2. : [metrika, brojanje, takt, četvrtina, polovina, osmina, tempo, BPS(beats per second), izvedeni akord, složeni akord, građenje osnovnih akorda, položaj tonova na vratu, štimovanje, načini štimovanja, interval, lestvica, barre hvat, mali barre hvat, veliki barre hvat, tonalitet, intonacija, transponovanje, ritam, paran ritam, neparan ritam, 2/4, 3/4, 4/4, hromatska lestvica, zadržični akordi, “sedmice”, dominantni septakord, durski septakord, 7, maj, mmaj, sus2, sus4, m9, dim, …]

NIVO 3.: [harmonija, lestvica, interval, stupanj, modus, “izvođenje akorda”, progresija akorada, durska skala, molska skala, prirodni mol, harmonski mol, melodijski mol, pentatonska skala, osnovne tehnike artikulacije… ]