Englesko Zabavište

Deca se već u najranijem periodu svog života susreću sa stranim jezikom kroz crtane filmove, slikovnice i igračke koje izgovaraju reči na stranim jezicima. Zato smatramo da je period od 4 do 6 godina optimalan period za početak organizovanog učenja stranog jezika. Mališani dva puta nedeljno provode vreme na kreativan i zabavan način, a u isto vreme kroz igru i druženje uče strani jezik. Kursevi za decu od 4 do 6 godina se organizuju dva puta nedeljno po 45 minuta.